UZŅEMŠANAS PLĀNS 2017./2018. STUDIJU GADĀ

2017./2018. studiju gadā Ventspils filiālē uzņemam studentus vairākās studiju programmās:

  • pilna laika – dienas (D) studiju programmās, par valsts budžeta līdzekļiem un par maksu,
  • nepilna laika – neklātienes (N) studiju programmās, par maksu.

Nepilna laika (N) studiju programmās ieskaita bez centralizēto eksāmenu sertifikāta pēc studiju maksas, par pirmo pusgadu, iemaksas.

Pilnos studiju programmu aprakstus meklē Studiju programmu katalogā!