KONTAKTINFORMĀCIJA

RTU Ventspils filiāle atrodas Kuldīgas ielā 55, Ventspilī, LV – 3601