Prakses iespējas

HANSAMATRIX VENTSPILS STIPENDIJAS PAR IZCILĪBU STUDENTIEM NOLIKUMS

Stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.