Prakses un darba iespējas

HANSAMATRIX VENTSPILS – ELEKTRISKO KOMPONENTU INŽENIERIS