Prakses iespējas

Jauno produktu ieviešanas inženiera māceklis

Prakses galvenais uzdevums ietver jauno un ražošanā esošo klientu produktu ražošanas tehnoloģiskā risinājuma izstrādi, pārvaldību un pilnveidi.

Darba grupas vadītāja māceklis

Prakses galvenais uzdevums: analizēt, pilnveidot un palīdzēt nodrošināt darba grupas efektīvu un kvalitatīvu ikdienas uzdevumu izpildi.