Prakses iespējas

Jauno produktu ieviešanas inženiera māceklis

Prakses galvenais uzdevums ietver jauno un ražošanā esošo klientu produktu ražošanas tehnoloģiskā risinājuma izstrādi, pārvaldību un pilnveidi.

Procesu inženiera māceklis

Prakses galvenais uzdevums: caurumos montējamo (TH) komponentu lodēšanas procesu analīze un pilnveidošana, ražošanas iekārtu tehnoloģisko procesu kontrole un pilnveidošana.