PAR MUMS

Par RTU Ventspils filiāles dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1965.gada februāris, kad pie Rīgas Politehniskā institūta tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts.
1994.gada 31.oktobrī Ventspils mācību un konsultāciju punkts pārdēvēts par Ventspils filiāli.

RTU Ventspils filiāles mērķis – nodrošināt RTU augstākās izglītības pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

RTU sniegto izglītības kvalitāti augstu novērtējuši darba devēji, ierindojot universitāti pirmajā vietā darba devēju ieteiktāko augstskolu un studiju programmu sarakstā.

Kvalitatīva izglītība

RTU Ventspils filiāle nodrošina augstāko izglītību inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Studiju saturs balstīts uz RTU izstrādāto kvalitātes politiku.

Individuāla pieeja

Studijas filiālē tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp mācībspēku un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

Praktisko iemaņu iegūšana

Mācību procesā būtiska loma ir praktisko iemaņu attīstīšanairisinot reālus uzdevumus un problēmas.

Augsti kvalificēti mācībspēki

Filiāles mācībspēki ir ne tikai zinoši teorētiķi, bet arī praktiķi. Liela daļa mācībspēki paralēli darbojas nozarē un zinātnē, kas nodrošina, ka studiju programma ietver aktuālos procesus nozarē un tiem nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Karjeras iespējas

Inženierzinātņu speciālistiem ir izcilas karjeras iespējas, jo pieprasījums pēc speciālistiem darba tirgū ir liels. 90% Ventspils filiāles studenti apvieno studijas ar darbu.

Budžeta vietas

Visās pilna laika klātienes studijās pieejamas valsts apmaksātas budžeta vietas