PAR MUMS

Par RTU Ventspils filiāles dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1965.gada februāris, kad pie Rīgas Politehniskā institūta tika izveidots Ventspils mācību un konsultāciju punkts, kā konsultāciju vieta neklātienes studentiem. Liels nopelns filiāles veidošanā ir tās dibinātājai un pirmajai direktorei Sofijai Haļejevai, kura filiāli vadīja līdz pat 1993.gadam. Ar 1994.gada 31.oktobra RTU Senāta lēmumu Ventspils mācību un konsultāciju punkts pārdēvēts par Ventspils filiāli. Ar 1992.gadu tiek atvērta inženierstudiju nodaļa, kurā sāk realizēt pilna laika studiju programmas.

RTU Ventspils filiāles mērķis – dot iespēju pilsētas un novada iedzīvotājiem uzsākt studijas RTU Ventspils filiāles piedāvātajās studiju programmās.

RTU piedāvātās studiju programmas izturējušas starptautisko ekspertīzi un ir akreditētas, gūstot apliecinājumu par RTU sniegtās izglītības augsto kvalitāti. To ir apliecinājuši arī Latvijas darba devēji, reflektantiem iesakot kā prioritāro augstākās izglītības iestādi Latvijā.

Virtuālā tūre