Lekciju saraksts

Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

 

 

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks:
O. 10:30 – 18:30
T. 10:30 – 18:30
C. 10:30 – 18:30
P. 10:30 – 18:30
S. 8:30 – 16:30

e-pasts: zane.altmane1@rtu.lv
mob.tālruni (371)28647676

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programma 2014 – 2020, projekta Nr. LLI-24
Metodoloģiskie materiāli LV:
AUGSTSPRIEGUMA TEHNOLOĢIJU PAMATI
AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRODROŠĪBAS PASĀKUMI
AUGSTSPRIEGUMA ELEKTRISKIE DZINĒJI UN ĢENERATORI
SADALES TĪKLI
ELEKTRISKIE APARĀTI
DZĪVOJAMO ĒKU ELEKTROINSTALĀCIJA
ELEKTROAPGĀDE
AUGSTSPRIEGUMA IETAIŠU PARAMETRU MĒRĪŠANA
ELEKTROSTACIJU UN APAKŠSTACIJU ELEKTROIEKĀRTAS
ELEKTROTEHNIKAS UN ELEKTRONIKAS darbu uzdevumi un metodiskie norādījumi

Metodoloģiskie materiāli EN:
INTRODUCTION TO HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGIES
HIGH-VOLTAGE SAFETY PRECAUTIONS
HIGH-VOLTAGE ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS
DISTRIBUTION NETWORKS
ELECTRICAL APPARATUSES
ELECTRICAL INSTALLATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS
ELECTRIC SUPPLY
ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS: Tasks and Methodical Guidelines

Jaunumi

PROFESIONALITĀTE KĀ KVALITĀTES GARANTS

Rīgas Tehniskā universitāte Ventspils filiāle aicina Jūs piedalīties seminārā – Profesionalitāte kā kvalitātes apliecinājums – 28.11.2019.
Ja vēlies būt pārliecinošs savā jomā  un uzzināt kā ar savu personību gūt panākumos – nāc un piedalies!
Semināru vadīs – Mg.psych. Jolanta Segliņa – Gluškova – psiholoģe, organizāciju psiholoģe, karjeras izvēles un plānošanas speciāliste, pozitīvās un transkulturālās psihoterapijas konsultante.
Semināra noslēgumā dalībnieki saņems – Rīgas Tehniskās universitātes sertifikātu.

Semināra programma šeit: