Lekciju saraksts

1.kurss – Datorsistēmas

1.kurss – Enerģētika un elektrotehnika

2.kurss – Enerģētika un elektrotehnika

3.kurss – Enerģētika un elektrotehnika

1.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

2.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

3.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

 

 

Bibliotēka

Bibliotēka atvērta:

Trešdien – 14:30-18:30
Ceturtdien – 14:30-18:30
Piektdien – 14:30-18:30
Sestdien – 8:30-16:00

e-pasts: zane.altmane@rtu.lv
mob.tālruni (371)28647676

Jaunumi

Student!

27.09.2018., plkst.17:30, 4.auditoprijā (zālē)
aicinām Tevi uz tikšanos ar Swedbank pārstāvi par ISIC studentu karti!

 

Ventspils filiāle iekārtos Enerģētikas un elektrotehnikas laboratoriju, par 140 000 eiro iegādājoties aprīkojumu.

Finansējums iegūts, kopā ar Lietuvas Jūras akadēmiju, Kauņas Tehnisko koledžu un Liepājas Jūrniecības koledžu piedaloties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā. Projekts tiks īstenots divu gadu laikā.

RTU Ventspils filiāles Enerģētikas un elektrotehnikas laboratorijas iekārtošana ir svarīgs solis enerģētikas nozares fundamentālās zinātnes nostiprināšanai, lai sasniegtu galvenos RTU studiju virziena «Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas» attīstības mērķus un lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, sagatavotu vietējā un starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalifikācijas speciālistus.