Darbu noformēšanas prasības

Kontroldarbu noformēšanas prasības

Studiju darbu noformēšanas prasības

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādāšanai

 

 

Bibliotēka

Bibliotēka atvērta:

Trešdien – 14:30-18:30
Ceturtdien – 14:30-18:30
Piektdien – 14:30-18:30
Sestdien – 8:30-16:00

e-pasts: zane.altmane1@rtu.lv
mob.tālruni (371)28647676