Lekciju saraksts

1.kurss – Pilna laika (dienas)

1.kurss – Enerģētika un elektrotehnika

2.kurss – Enerģētika un elektrotehnika

1.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

2.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

3.kurss – Cilvēku resursu vadīšana

Jaunumi

Ventspils filiāle iekārtos Enerģētikas un elektrotehnikas laboratoriju, par 140 000 eiro iegādājoties aprīkojumu.

Finansējums iegūts, kopā ar Lietuvas Jūras akadēmiju, Kauņas Tehnisko koledžu un Liepājas Jūrniecības koledžu piedaloties Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursā. Projekts tiks īstenots divu gadu laikā.

RTU Ventspils filiāles Enerģētikas un elektrotehnikas laboratorijas iekārtošana ir svarīgs solis enerģētikas nozares fundamentālās zinātnes nostiprināšanai, lai sasniegtu galvenos RTU studiju virziena «Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas» attīstības mērķus un lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes zinātnisko pētniecību, sagatavotu vietējā un starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalifikācijas speciālistus.