Jaunumi

2019./2020. studiju gadā!

Studē Ventspils filiālē – par valsts budžeta līdzekļiem

maģistra profesionālā studiju programmā – Elektrotehnoloģiju datorvadība.

Programma sniedz augstāko profesionālo izglītību elektrotehnikā un sagatavo augstākā līmeņa speciālistus ar inženiera kvalifikāciju un maģistra grādu, kas spēj formulēt un risināt sarežģītus elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus dažādās tautsaimniecības nozarēs, pētniecības iestādēs un uzņēmumos.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – profesionālais maģistra grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *